ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κωδ.:

Τηλέφωνο:

ΦΑΞ:

Σταδίου 29

101 10 ΑΘΗΝΑ

210- 3228614

210-3368077

 

Αθήνα , 15 - 03 - 2013

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.8444/1597

 

 

ΠΡΟΣ: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 

KOIN.1. Γραφείο Υπουργού

          2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

          3. Γραφείο Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

          2. Γραφείο Διοικητή ΟΑΕΕ

          3. Γραφείο Διοικητή ΟΓΑ      

 

 

ΘΕΜΑ: Πληρωμή συντάξεων μηνός Απριλίου

 

Σε συνέχεια της με αρ. 8829/27.02.13 επιστολής της ΔΙΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία κατ΄εφαρμογή του άρθρου  11 του Ν.3336/20.04.2005 η 29η Μαρτίου και 1η Απριλίου ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και ως εκ τούτου το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω αργίας του συστήματος TARGET2

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

α)  Οι πληρωμές των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνουν 28/3/2013.

β) Δεδομένου ότι οι λογαριασμοί των συνταξιούχων των ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, λόγω της διατραπεζικής αργίας μπορούν να πιστωθούν διατραπεζικά, το απόγευμα της 2/4/2013, οι πληρωμές των συντάξεων των ΟΓΑ και ΟΑΕΕ θα γίνουν 3/4/2013.

   

   

 

 

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       

 

 

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2013 09:24)